Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. to firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją nasienia buhajów i knurów. Realizowany program oceny i selekcji rozpłodników pozwala Spółce oferować nasienie buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz ras mięsnych posiadające wysoką wartość hodowlaną na światowym poziomie. SHiUZ Bydgoszcz dostarcza nasienie knurów w kateterze SelFix. SHiUZ oferuje także usługi unasieniania, doradztwo hodowlane oraz kursy inseminacyjne.

Skip to content